Veure Professorat

«Allibera el potencial de la natura per a paisatges sostenibles: Domina la regeneració, la resiliència climàtica i la mitigació en el nostre programa de Màsters pioner.«

#SolucionsBasadesEnLaNatura

«Unlock the power of nature forsustainable landscapes: Master the art of regeneration andclimate mitigation and adaption in our pioneering Masters program.»

#NatureBasedSolutions

«Desbloquea el poder de la naturaleza para crear paisajes sostenibles: Domina la regeneración,la resiliencia climática y la mitigación en nuestro programa de Master pionero.»

#SolucionesBasadasEnLaNaturaleza

Presentació

Aquest programa neix de l’evolució del màster en Arquitectura del Paisatge, que durant quaranta anys ha mantingut el compromís amb l’actualitat, amb la voluntat de continuar investigant els grans temes del paisatgisme però a la vegada apostant per l’exploració de temes emergents.

Ara anant un pas més enllà, el màster es re formula com a programa de formació contínua versat en ciències i tecnologies aplicades al paisatge, centrant-se en les solucions basades en la naturalesa (SBN), que es reconeixen cada vegada més com un enfocament prometedor per abordar múltiples conflictes mediambientals i socials. 

Les SBN es refereixen a l’ús de processos naturals i ecosistemes per abordar diversos problemes, com el canvi climàtic, la pèrdua de biodiversitat, la integració del verd a la ciutat, malbaratament de l’aigua, la degradació del sòls i riscs en la seguretat alimentària. La creació de paisatges sostenibles, que es caracteritzin per una gestió equilibrada i integrada dels recursos naturals, són fonamentals per donar resposta als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) desplegats per Nacions Unides en l’Agenda pel Desenvolupament Sostenible de 2016. 

Els paisatges sostenibles poden proporcionar una àmplia gamma de serveis ecosistèmics, com la fixació de carboni, la regulació de l’aigua, el cicle de nutrients i la provisió d’hàbitats, entre altres. Tanmateix, algunes pràctiques insostenibles de l’ús de la terra, com la desforestació, l’agricultura intensiva i la urbanització, han provocat la degradació de molts paisatges urbans, periurbans i rurals, el que han tingut efectes negatius tant per al medi ambient com per a la societat.

Les solucions basades en la naturalesa poden ajudar a invertir aquestes tendències restaurant els paisatges degradats, augmentant la seva resistència als canvis ambientals i socials i proporcionant múltiples beneficis a les persones i la naturalesa. Les SBN, també poden aportar beneficis socials i econòmics a les comunitats locals, com a oportunitats d’ocupació, millora de la salut i el benestar, i els valors culturals. Per una altra part, les SBN poden ajudar a abordar les desigualtats socials i promoure la inclusió social implicant i capacitant a les comunitats locals en la planificació i l’execució dels projectes de SBN.

El màster en Nature-based Solutions for Sustainable Landscapes encaixa amb les inquietuds del Consell d’Europa (CoE) i de la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (IUCN) que n’han fet definicions i línies de treball, i canalitza un background de coneixement en paisatge disciplinar clàssic cap a la innovació pràctica a diferents escales. 

Creiem que les SBN són d’interès al conjunt d’estudiants madurs o professionals amb voluntat d’aprofundir en el coneixement de solucions tècniques i metodologies per adaptar-se i mitigar els efectes del canvi climàtic mitjançant la integració de la naturalesa i els seus processos en els projectes d’intervenció en un entorn construït.

Objectius del màster

 • Proporcionar als estudiants una base sòlida en ecologia i processos, incloent-hi el funcionament dels ecosistemes, la biodiversitat i els serveis dels ecosistemes, entre d’altres.
 • Desenvolupar habilitats i eines tècniques per dissenyar i implementar solucions efectives. Aquestes habilitats poden incloure cartografia GIS, teledetecció, modelització ecològica i tècniques de seguiment i avaluació, entre d’altres.
 • Proporcionar els coneixements i les habilitats per entendre i navegar per aquestes dimensions complexes, incloses les qüestions de participació de les parts interessades, governança, polítiques i finances.
 • Desenvolupar un pensament crític i competències professionals per treballar un paisatge sostenible, que ens ajudi a aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

A qui va dirigit?

 • Arquitectes, urbanistes, arquitectes tècnics i enginyers de l’edificació.
 • Paisatgistes
 • Enginyers: agrònoms, agrícoles o civils, entre d’altres.
 • Geògrafs, geòlegs, biòlegs i titulats en ciències ambientals.
 • Consultors mediambientals.
 • Altres professionals formats en carreres tècniques sensibilitzats per la intervenció en el paisatge.

Sortides Professionals

 • Especialista en intervenció d’espais verds.
 • Responsable de departaments d’urbanisme en administracions públiques.
 • Consultor especialitzat en projectes d’espais públics.
 • Especialista en plans de desenvolupament regional o territorial.
 • Especialista en renaturalització i urbanització en entorns urbans.

Calendari

El màster té una durada de 9 mesos. La data d’inici és l’1/02/2024.

Les classes són presencials els dijous i divendres en horari de tarda (de 15.30h a 20.30h).

Preu

Oferta modular: 1.000€ per mòdul.

Màster complet: 7.200 €