Inici: 04/04/2024

Durada: 2 mesos

Horari: dijous de 15.30 a 20.30h

Nature-based Solution per a l’Aigua

Curs d’introducció al Càlcul SUDS (Sistemes de Drenatge Urbà Sostenible)

Mòdul presencial de 7ECTS dissenyat per conèixer els diferents àmbits dels SUDS:  bioswales, gestió d’aigües pluvials, fitomediació i tècniques de retenció d’aigua. Amb un enfocament a millorar la resiliència a les inundacions urbanes, el curs ofereix enfocaments innovadors que aprofitin el poder de la natura per gestionar els recursos hídrics de manera eficaç i gestionar l’aigua de manera sostenible. 

En concret, el curs explicarà:

  • Nocions bàsiques d’hidrologia
  • Quantificació de l’aigua a gestionar
  • Criteris i nocions del cicle de l’aigua 
  • Bones pràctiques en la gestió de l’aigua
  • Tipologies i dimensions de bioswales i SUDS

Professorat

Isabel Vega
Sergi Carulla
Conchita De la Villa