Inici: 30/05/2024

Durada: 2 mesos

Horari: Dijous de 15.30 a 20.30h

Nature-based Solution per a la Connectivitat Ecològica

Curs d’introducció a SIG

Mòdul presencial de 7ECTS dissenyat per aprendre a implementar la infraestructura verda i com desenvolupar enfocaments innovadors per millorar la connectivitat ecològica. Quines són les intricades relacions entre els diversos ecosistemes i les seves valuoses contribucions al nostre planeta i com preservar i restaurar la connectivitat ecològica per a un futur sostenible i resilient.

En concret, el curs explicarà:

  • Marc europeu dels instruments per la infraestructura verda
  • Nocions d’ecologia aplicada a la connectivitat territorial
  • Nocions i conceptes per a la implementació de la infraestructura verda a diferents escales (global i local)
  • Tipologies d’infraestructures blau-verdes
  • Pre-dimensionament per objectius

Professorat

Manuel Ruisánchez
Xavier Mayor
Xavier Serra