Inici: 02/02/2024

Durada: 2 mesos

Horari: divendres de 15.30 a 20.30h

Nature-based Solution per a Noves Materialitats

Curs d’introducció a BIM (Building Information Modelling)

Mòdul presencial de 7ECTS dissenyat per aprofundir en la comprensió dels materials de construcció, la seva vida útil, la importància de l’economia circular i la sostenibilitat constructiva. L’alumnat aprendrà a explorar el gran potencial de les solucions basades en la natura i com allargar el cicle de vida dels materials, tot promovent la consciència ambiental. 

En concret, el curs explicarà:

  • Com conceptualitzar el paisatge en el marc del desenvolupament sostenible
  • Nocions de reciclatge de materials i elements arquitectònics
  • Identificar i dissenyar solucions per als problemes ambientals en un marc ètic
  • Criteris de selecció dels materials, nocions de cradle to cradle, materials de cicle curt, cost energètic de producció, cicle de vida i destrucció.
  • Representació i utilització de noves tecnologies dels materials, aplicació, cost i monitoració en el temps.

Professorat

Pere Joan Ravetllat
Victoria Fiol 
Duna Bellmunt